Om Asur
 
Asur
Asur är en förkortning av Arbetsgruppen för Samtalsterapi, Utveckling och Rehabilitering. Inom denna ram driver jag min verksamhet. Till verksamheten är andra konsulter knutna, både inom terapi- och konsultverksamhet. Vår idé är att erbjuda våra kunder att få del av den erfarenhet och det kunnande som vi har byggt upp under åren av samtal, terapi, coachning, konflikthantering, krishantering och ledarutveckling.
   
Asur
bedriver den terapeutiska verksamheten i centrala Stockholm. Formerna för övriga tjänster är även anpassningsbara till andra orter.
 
Asur
innehar F-skattsedel
 
Asur
innehar ansvarsförsäkring