Guiye Lövgren-Wiklund 

CV 

Legitimerad psykoterapeut, Fil.mag. i psykologi. Personalvetare. Både utbildad inom kognitiv samt psykodynamisk psykoterapi. Studier från Linköpings Universitet i existentiell psykoterapi. EMDR Steg-1. Olika vidareutbildningar inom hyponosmetodik.

ACT, Selfcompassion therapy, MI, olika utbildningar inom familje- och parterapi.

 

Jag har, förutom som privatpraktiserande legitimerad psykoterapeut under snart 15 år arbetat inom primärvården med både enskild psykoterapi som par- och familjeterapi. Jag har arbetat med unga vuxna och ungdomar med såväl stressrelaterade besvär, ätstörningar och ångestproblematik. Den breda erfarenheten har fördjupat min förmåga att möta människor med olika svårigheter under livet.

 

Så vidareutbildar jag mig

Genom ett antal egna mentorer, kurser och högskoleutbildningar, kongresser och mässor inom psykoterapi, hälsa och stressforskning. 

 

Något om mig som person

Jag är en reflekterande person med stort intresse för samhällsfrågor, humaniora i allmänhet och engagemang för existentiella frågor.
 
Att arbeta som legitimerad psykoterapeut ser jag som ett privilegium och jag lägger en stor del av min tid på att uppdatera mig på ny forskning. Då jag är en mycket nyfiken och engagerad person ser jag till att ha högar med böcker, artiklar och annat som ständigt är i gång. Alltid finns det något nytt att utforska och utveckling är ett ledord för mig.
 
I Storbrittanien och även i en del andra länder har begreppet pluralistic therapy kommit att hamna i fokus för arbetet som psykoterapeut; istället för att fastna i en enda metod, förespråkar man att anpassa metoderna efter klienten och dess problematik. Detta har inspirerat mig att utbilda mig i flera metoder och mina erfarenheter är att det är den bästa framkomliga vägen för progress.
 
Förutom psykologi och psykologisk behandling tar jag gärna del i filosofisk, sociologisk och pedagogisk litteratur. Områden som går samman och lappar över varandra.
 
Jag har en stor familj och vistas gärna och ofta utomhus. Skidåkning, skridskoåkning vintertid och löpträning och cykling sommarhalvåret.
 
Musik är ett annat mycket stor intresse. Resor ett annat.