Korta och längre kontakter 

 Min långa erfarenhet av samtal, terapi och coaching gör att jag har kompetens att hjälpa både Dig som har behov av en kortare kontakt och Dig som behöver en längre terapi.  Kanske har Du fastnat i något och behöver hjälp att hitta en väg ut, eller för Dig som har en svårare problematik som till exempel depression, stress, utmattning, oro, ångest, låg självkänsla. Relationsproblematik är också något jag har lång och bred erfarenhet av både enskilt  och för par.

 

Korttidsterapi och Coaching

 

För Dig som har ett mer avgränsat problem kan en kortare kontakt vara lämpligt. Det kan gälla beslut i frågor som till exempel att byta arbete, skaffa barn, flytt eller om man skall stanna kvar eller avsluta en relation. Fokus i samtalen är att se Dina möjligheter i varje situation, något som ofta många kan fastna i på egen hand, frågorna går runt och man ser ofta en massa hinder i stället för nya vägar.

 

Psykologisk rådgivning

 

Ibland har vi situationer med barn, syskon föräldrar eller något som kräver att vi får hjälp att förstå bakomliggande mekanismer och hur vi kan förhålla oss i en specifik situation. Då kan det vara en god hjälp att få råd om olika sätt att hantera en situation eller också få stöd i något som vi känner oss osäkra i.

 

Psykoterapi

 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med olika svårigheter alltifrån nedstämdhet och depressioner, utmattningstillstånd, stress, bristande självkänsla och relationsproblem av olika slag. Att få hjälp och stöd av någon som har stora kunskaper i området är ofta det som gör att man kommer vidare.

Många söker för en allmän osäkerhet, svårigheter att ta beslut och att ta plats. Med rätt kunskap och en djup förståelse för sig själv kan vi utvecklas och komma vidare till nya nivåer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad söker man terapi för?   

De problem som många söker för, kan ofta handla om:

relationsproblematik       depression     ångest                                 livskriser utmattningssyndrom stressrelaterade åkommor  tvångssyndrom  

Många klienter kommer från näringsliv, offentlig sektor samt kulturell verksamhet.