De första samtalen, vanligen mellan 1-2 st är det man kallar för bedömningssamtal. Då samtalar vi om varför Du/Ni sökt terapi och vad som är Din/Er huvudsakliga problematik.  Vi talar också om Dina förväntningar, vad som kan vara realistiska mål att arbeta mot. Bedömningssamtalen är alltså en uppstart för att sedan komma fram till om man skall arbeta tillsammans.

 

Varje enskilt samtal är 45 minuter och parsamtalen är 90 minuter.

 

För bedömningssamtalen tar jag kontant betalt. Fortsätter man ett arbete tillsammans brukar jag skicka fakturor för resterande samtal.

 

Som leg.psykoterapeut har jag tystnadsplikt. Det betyder att ingen information lämnas ut till någon om Du inte meddelat mig Ditt medgivande.

Alla legitimerade psykoterapeuter är enligt lag skyldiga att föra journal. Journalerna förvaras enligt gällande föreskrifter. I journalen skall namn, adress och personnummer finnas med. Därför är det bra om jag får dessa uppgifter redan vid första besöket.